Відділення променевої патології та паліативної медицини