Про нас

Інститут посідає лідерські позиції та має унікальні розробки за напрямами:
  • на національному рівні: розвиток технологій променевої і хіміопроменевого лікування пухлинних захворювань, удосконалення дозиметричного контролю променевої терапії, нові підходи до індивідуалізації протипухлинного лікування, терапії і хірургії локальних променевих уражень і ускладнень після променевої терапії, удосконалення радіаційного захисту персоналу і пацієнтів при медичному опроміненні;
  • на міжнародному рівні: нові підходи в мультиорганних хірургічних операціях у онкохворих з різними локалізаціями в тому числі місцево поширеними пухлинами ороглотки, шиї, органів грудної клітини (верхньої апертури) та середостіння, черевною та заочеревинної порожнини м'яких тканин та опорно рухового апарату і технології їх супроводу, розвиток цитогенетичної біодозиметрії та її адаптація для потреб радіаційної онкології та радіології.

Встановлено апаратні комплекси для брахітерапії, інтервенційної
радіології, внутрішньо-операційного опромінення, МРТ- і РЕТ/SPECT-
діагностики.

Відтворити відео
100

Років досвіду

89

Професіоналів в галузі медицини

17

Клінічних підрозділів

5948

Проліковано пацієнтів у 2020 році

Новітні технології нашого інституту

Технології надрадикальних, мініінвазивних, мікропрецизійних, мікросудинних, реконструктивно-пластичних оперативних втручань під контролем променевих методів. Оперативних втручань при місцевопоширених пухлинах щитоподібної залози, середостіння з ураженням життєво важливих судин, пухлинах всіх органів травного тракту, таза (органних та неорганних), заочеревинного простору. Технології реконструктивно-відновних і пластичних операцій при місцево-поширених новоутвореннях голови та шиї (порожнини рота, гортані, стравоходу, щитоподібної залози, екстракраніальних магістральних судин, трахеї), органів грудної клітки (трахеї, бронхів, інтраторакальних магістральних судин верхньої апертури і середостіння), протезування життєво важливих артеріальних і венозних судин, пластичних операцій грудної грудної залози (одно- і двохмоментні реконструкції після радикальних мастектомій з використанням васкуляризованих аутотканин), органів черевної порожнини і малого таза (печінки, шлунка, заочеревинного простору, малого таза). Ці обсяги виконуються як «відкритим» шляхом, так і з використанням лапаро- і торакоскопічних утручань, а також із застосуванням апарата штучного кровообігу. Технологія комплексного лікування хворих на вторинно-набряковий рак грудної залози; недрібноклітинному раці легені, саркоми матки та рака яєчників.

Сучасні технології для контактної променевої терапії: внутріпорожнинне, внутрітканинне і інтералюмінальне опромінення в режимі високої потужної дози (грудна залоза, шкіра, передміхурова залоза, легені, сечовий міхур, пряма кишка, стравохід, геніталії). Технологія персоналізованого контролю терапевтичних доз із використанням дозиметрії in vivo. Технологія планування опромінення за рахунок використання поєднань мультимодальних зображень, онлайн планування та суміщення планів брахітерапії та дистанційної променевої терапії. Технології прецизійного опромінення.

1. Технологія високочастотної вентиляції легень.
2. Еферентні методи детоксикації з використанням штучної нирки при синдромі ендогенної інтоксикації різного ґенезу, і в тому числі, при високодозній хіміотерапії.
3. Технологія вено-венозної продовженої гемофільтрації, гемодіафільтрації та ультрафільтрації.
4. Непряма електрохімічна детоксікація у онкологічних хворих з ентеральною недостатністю.
5. Екстракорпоральна медична оксигенація

Стентування жовчних протоків та сечоводів за методикою “Рандеву”. Суперселективна хіміоемболізація судин, що живлять пухлину, емболізація судин, що кровоточать; регіональна хіміотерапія; тромболізіс.
Черезшкірна вертебропластика Радіочастотна абляція доброякісних та злоякісних вузлів щитоподібної залози; остеоїд-остеоми; пухлин м’яких тканин; середостіння; черевної порожнини, заочеревинного простору. Хімічний невроліз.

Технологія індивідуалізованого прогнозу і комплексного лікування пізніх променевих ушкоджень шкіри після медичного опромінення:
– фотодинамічна терапія;
– аутологічна терапія (використання багатої на тромбоцити плазми)
– пластика повношаровим шкірно-підшкірним переміщеним клаптем з осьовим кровообігом;
– реконструктивні операції великого об’єму, такі, що спрямовані на відновлення цілого органа чи зачіпають кілька органів.
Оментопластика — операції з трансплантації великого сальника

Технології клітинних і молекулярних методів з завданнями: молекулярна діагностика пухлинних захворювань і променевої патології; предиктивні й прогностичні маркери індивідуальної клінічної відповіді пухлини на терапевтичний вплив; оцінка та прогноз індивідуальної радіочутливості нормальних тканин у пацієнтів при медичному опроміненні; клітинна терапія променевих ушкоджень та хірургічних уражень.