Рідкісний клінічний випадок лікування хондроSa лівої грудної залози

Хвора звернулася до клініки ДУ «ІМРО НАМН України» зі скаргами на наявність пухлини в лівій грудній залозі котра займає всю тканину грудної залози, яку виявила близько 1,5 роки  тому.

Пацієнтку госпіталізовано в клініку для обстеження, встановлення діагнозу та вибору тактики лікування.

Трепан-біопсія – злоякісна пухлина, скоріш за все відповідає хондросаркомі, враховуючи дані імуногістохімічного дослідження.

Рецепторний статус: Естрогена рецептори – негативна реакція. Прогестерона рецептор –  негативна реакція. C-erbB2(HER2/new) –  негативна реакція. Кі-67 – (5%).

За даними спіральної компьютерної томографії: 

Встановлено діагноз: Саркома (хондросаркома) лівої грудної залози.

За рішенням мультидисціплінарної комісії хворій рекомендовано хірургічне лікування в об’ємі – видалення лівої грудної залози з пухлиною, котре виконано.

На 10 добу після операції хвора виписана зі стаціонару, надано рекомендації з приводу подальшого лікування. Контроль в ІМРО 1 раз на 3 міс.