Рак щитоподібної залози

 

Раком щитоподібної залози в більшості випадків хворіють жінки, середнього віку, співвідношення  чоловіки/жінки дорівнює 1:3.

Залежно від  ступеню розповсюдженості пухлинного процесу і наявності/відсутності віддаленого метастазування  пухлинного процесу виділяють   IV стадії цього онкозахворювання.

Лише при РЩЗ розподіл стадій захворювання прямо пов’язан з віком пацієнта. Так, підкреслюємо, що всі пацієнти до 45 років без ознак віддаленого метастазування відносяться до І ст захворювання

Класифікація раку щитоподібної залози

(код МКХ – О С73) за системоюTNM(5-е видання, 1997 рік)

TNM клінічна класифікація

Т  первинна пухлина

Тх – недостатньо даних для оцінки первинної пухлини

Т–первинна пухлина не визначається

Т– пухлина до 1см у найбільшому вимірі, обмежена тканиною ЩЗ

Т– пухлина розміром до 4см у найбільшому вимірі, обмежена тканиною ЩЗ

Т– пухлина понад 4см у найбільшому вимірі, обмежена тканиною ЩЗ

Т– пухлина будь-яких розмірів з поширенням за межі капсули ЩЗ

Примітка: кожнаТ – категорія може бути розділена:

а) солітарна пухлина

b) множинні пухлини (класифікується найбільша)

N – регіонарні лімфатичні лімфовузли

Nх – не досить даних для оцінки стану регіонарних лімфовузлів

N– немає ознак ураження регіонарних лімфовузлів

N– метастази в регіонарних лімфатичних вузлах

N1а – метастази в одному або кількох гомолатеральних шийних лімфовузлах

N1в – метастаз(и) у білатеральних шийних лімфовузлах, по середній лінії, або

в контралатеральних лімфовузлах , або в середостінних лімфовузлах

М віддалені метастази

Мх – не досить даних для визначення віддалених метастазів

М– не має ознак віддалених метастазів

М– наявні віддалені метастази

рТNM Патоморфологічна класифікація

Категорії рТ, pN, рМвідповідають категоріямТ, NтаМ.

pN0– Матеріал для гістологічного дослідження після селективної шийної регіонарної

лімфаденектомії повинен включати не менше 6 лімфатичних вузлів.

Групуванням за стадіями (папілярний або фолікулярний рак)

До 45 років
Стадія Ібудь-яке Тбудь-яке NМ0
Стадія IIбудь-яке Тбудь-яке NМ1
45 років і старші
Стадія ІТ1N0М0
Стадія IIТ2 Т3 Т4N0 N0 N0М0 М0 М0
Стадія IIIбудь-яке ТN1М0
Стадія IVбудь-яке Тбудь-яке NМ1

Групуванням за стадіями (медулярний рак)

Стадія ІТ1N0М0
Стадія IIТ2 Т3 Т4N0 N0 N0М0 М0 М0
Стадія IIIбудь-яке ТN1М0
Стадія IVбудь-яке Тбудь-яке NМ1

Групуванням за стадіями (недиференційований рак)*

Стадія IVбудь-яке Тбудь-яке Nбудь-яке М1

Прогноз виживаності при раку щитоподібної залози прямо пов’язано з морфологічною формою цього захворювання.

Диференційовані форми (папілярний, фолікулярний і папілярно-фолікулярний варіанти) раку щитоподібної залози мають вкрай благоприємний прогноз.

Узагальнені дані:

5 ти річна виживаність при папілярному РЩЗ це дещо більше 95%  , при фолікулярному – 85%.

10 ти річна виживаність при папілярному РЩЗ  дещо більше 90%  , при фолікулярному 70 %.

 Для пацієнтів молодого віку прогноз вилікування кращий, ніж для хворих похилого віку. Прогноз гірший у пацієнтів похилого віку і у чоловіків.Навіть пацієнти молодого віку з папілярним/фолікуваляним РЩЗ і метастазами в  лімфатичні вузли і легені мають гарний прогноз,  10 річна виживаність більше ніж 80 %.

Для медулярного раку щитоподібної залози прогноз залежить від форми захворювання (генетична чи спорадична) і коливається від 90% (при І-ІІ  ст захворювання і відсутності віддаленого метастазування) до 30 % при метастатичній формі цього захворювання.

Найбільш агресивним є анапластичний (недиференційований) рак щитоподібної залози. Більшість пацієнтів гинуть протягом 24 місяців після встановлення діагнозу, 5 ти річна виживаність не перевищує 5 %

         До етапів діагностики папілярного та фолікулярного РЩЗ відносяться:

 -ультразвукове дослідження  шиї (УЗД)

 – тонкоголкова  аспіраційна пункційна біопсія (ТАПБ) найбільш підозрілого пухлинного вузла (або декількох при багатовузловуму зобі)

-цитологічне дослідження отриманного матеріалу

-бажано проведення імуноцитохімічного дослідження з визначенням рівню тиреоглобуліну в пунктаті

-для виключення медулярної форми раку ЩЗ  потрібно дослідження крові на кальцитонін

-при сумнівних результатах цитологічного дослідження  та при розповсюдженому процесі с загрудиною локалізацією бажано проведення тиреосцинтиграфії  з 99mTc- пертехнетатом (для виявлення функціональної активності тироїдної тканини)

– при розповсюдженному процесі для визначення наявності віддалених метастазів може бути призначено компютерна томографія  шиї, органів грудної порожнини, органів черевної порожнини з в/в посиленням.

Для встановлення діагнозу потрібні наступні лікарі-спеціалісти:

Радіолог, або онколог, лікар з ядерної медицини , лікар УЗД діагностики, лікар- цитолог, сучасна лабораторія для визначення  імуно-ферментних показників, гамма-камера.

Всі необхідні етапи діагностики мужуть бути проведені висококвалдіфікованими спеціалістами в ДУ Інститут медичної радіології та онкології ім С.П. Григор’єва  НАМНУкраїни.

Виключенням є випадки необхідності проведення позитронно-емісійної томографії (ПЕТ-КТ) для пацієнтів з розповсюдженим йодонегативним раком та медулярним раком. Призначення видає лікар-онколог-радіолог.

ПЕТ –КТ знаходиться в 3 клініках м Київа: Лісод, Феофанія, міський Київський онкологічний центр.

Етапи лікування диференційованого (папілярного/фолікулярного) раку щитоподібної залози:

 • Хірургічне лікування – тотальна тироїдектомія (тироїдектомія з лімфодисекцією  при наявності метастазів в лімфовузли шиї, за призначенням лікаря )
 • Радійодотерапія за призначенням лікаря радіолога (1 чи більше курсів залежно від стадії пухлинного процесу і розповсюдженості пухлини)
 • Пожиттєва супресивно гормонотерапія
 • Пожиттевий моніторинг (2 рази на рік- 1 рік, 1 раз на рік 5-10 років)

Етапи лікування медулярного раку щитоподібної залози

 • Хірургічне лікування – тотальна тироїдектомія (тироїдектомія з лімфодисекцією  при наявності метастазів в лімфовузли шиї, за призначенням лікаря )
 • Проведення післяопераційного курсу дистанційної променевої терапії на область ЩЗ  при ІІІ-ІV ст захворювання
 • Проведення радіонуклідної терапії 131І MIBG при ІІІ-ІV ст захворювання і, наявності віддаленого метастазування, за призначенням консіліуму
 • Призначення таргетних препаратів, інгібіторів тирозін-киназ (за вирішенням консиліуму) при ІІІ-ІV ст захворювання і, наявності віддаленого метастазування.

Лікування анапластичного(недиференційованого раку щитоподібної залози)

 • Можливо проведення неоадювантного хіміо-променевого лікування при місцево-розповсіджених формах РЩЗ
 • Хірургічне лікування в максимально можливому радикальному обємі з лдімфодисецкцією лімфовузлів шиї
 • Проведення післяопераційоного курсу ДПТ на область проекції пухлини
 • Проведення хіміотерапевтичного лікування, можливо поєднання променевого і поліхіміотерапевтичного лікування