Виділяють рак гортані нижнього (2%), середнього (28%) і верхнього (70%) відділів. Рак, що виникає в нижньому відділі гортані, відрізняється інфільтративним інтенсивним зростанням. В середньому відділі пухлина, як правило, знаходиться на одній з голосових зв’язок, що призводить до зміни голосоутворення. У верхньому відділі пухлина може локалізуватися на шлуночках гортані, надгортанника.

Захворюваність на рак гортані в Україні займає перше місце серед пухлин голови та шиї. Крім того, у 60 % випадків хворі звертаються за медичною допомогою з поширеними ІІІ-ІV стадіями пухлини, що впливає відповідно, на якість лікування таких хворих та їх виживаність.


Типова морфологічна форма – плоскоклітинний зроговілий рак (76% хворих), рак з тенденцією до ороговіння  у 18%, а незроговілий – тільки у 6%. При локалізації пухлини в вестибулярному відділі зустрічається значно частіше, ніж в інших відділах.

Розповсюдженність

Рак гортані є найпоширенішим онкологічним захворюванням верхніх дихальних шляхів (близько 70%). Страждають від нього, в основному, чоловіки від 40 до 70 років. За поширеністю, рак гортані становить 1 – 4% всіх онкологічних патологій, виникає в будь-якому відділі гортані, але більшість пухлин вражають середній відділ з розташованими в ньому голосовими зв’язками..

Діагностика та методи встановлення діагнозу на базі ІМР виконується у повному обсязі.


Збір анамнезу та огляд лабораторні аналізи, ларингоскопія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія та біопсія.

Ларингоскопія -метод візуального дослідження гортані. Розрізняють непряму, або дзеркальну та пряму.

Фіброларінгоскопія має суттєві переваги перед прямою і непрямою ларингоскопією: легкість і безпеку введення інструменту в гортань, велику роздільну здатність оптики, виключає наявність «сліпих» зон. Можливість виробляти прицільну біопсію, отримання зображення гортані в збільшеному вигляді на дисплеї, а також високоякісні фотознімки.


Комп’ютерна томографія – для вирішення питання про можливість органозберігаючих операцій велике значення має проростання пухлини в преднадголосниковий і околозв’язочний простір, які можуть бути детально досліджені лише за допомогою КТ.

Гістологічне дослідження -рак гортані будь-якої стадії до початку лікування повинен бути підтверджен  гістологічним дослідженням, яке є заключним етапом діагностики, а також даних цитологічного дослідження. Після чого можна приступити до спеціального лікування.

Етапи лікування

Особливістю лікування раку гортані є прагнення не тільки вилікувати хворого, але і відновити дихальну, голосову та захисну функції органу.

Основними методами лікування раку гортані є хірургічний, променевий та комбінований. При цьому враховуються тип пухлини, ступінь поширення захворювання, поточний стан хворого, його вік, супутні патології і т.д.

Хірургічне лікування,

 Як компонент комбінованого або, як самостійний спосіб втручання у хворих на рак гортані залишається найбільш радикальним і високоефективним методом Хірургічне лікування показано при невеликих розмірах пухлини на I і II стадіях захворювання (T1, T2). Однак воно найчастіше комбінується з променевою терапією, яка дозволяє значно зменшити розмір пухлини. Разом з опроміненням основний пухлинної маси проводять опромінення і метастазів. Іноді потрібно кілька сеансів опромінення.

Комбіноване лікування

Надголосникова локалізація


При розповсюдженностіТ1 і Т2 лікування слід починати з променевої терапії, а при ТЗ і Т4 починають з неоад’ювантної хіміотерапії. Після 2 курсів хіміотерапії проводять променеву терапію в передопераційної дозі. Остаточну тактику лікування визначає лікар після досягнення дози 40 Гр. Якщо залишкова пухлина має невеликі розміри, хворому виконують резекцію гортані, при великих розмірах – ларінгектомія.

При раку підзв’язкового відділу


При раку гортані Т1 і Т2 лікування починають з променевої терапії; результати оцінюють після передопераційної дози 40 Гр, при розробці пухлини менше 50% оперують. При ураженні ТЗ і Т4 лікування починають з ларінгектоміі з резекцією 5-6 кілець трахеї. Променеву терапію проводять після операції. Основним методом лікування рецидивів раку гортані є операція у обсязі від резекції до ларінгектоміі.

При ураженні середнього відділу гортані


При раку середнього відділу гортані ТЗ-Т4 на першому етапі проводять хіміопроменеве або променеве лікування, на заключному – ларінгектомія. Лікування раку ТЗ тільки опроміненням можливо у 5 – 20% хворих.

Прогноз та реабілітація хворих.

При комбінованому лікуванні раку гортані I-II стадій п’ятирічне виживання хворих становить 75-90%. На стадії III прогноз погіршується – виживаність знижується до 63-67%.

Після лікування хворих на рак гортані актуальним є їх післяопераційна реабілітація, особливо після радикальних хірургічних операцій. Такі хворі мають потребу в навчанні мови.