ПУХЛИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Пухлини головного мозку значно відрізняються від інших новоутворень по гістогенезу, клінічним проявам та можливостям лікування та складають 1,5-2%серед усих видів пухлин.

ВИДИ ПУХЛИН МОЗКУ

Злоякісні астроцитарні пухлини, такі, як анапластична астроцитома та мультиформна гліобластома, складають близько 60% усих утворень головного мозку та відносяться до злоякісних гліом

Вони можуть зустрічатися у будь якому віці.

Гліобластома вважається найбільш агресивною, прорастає у сусідні зони мозку та складно лікується. В той час як астроцитома дає більш сприятливий прогноз через свій найбільш доброякісний перебіг серед усіх різновидів пухлин ЦНС. Але іноді вона може перетворитися на злоякісну, вимагаючи додаткового лікування та контролю.

5-річна виживаність  при повноцінному лікуванні, розпочатому на ранній стадії розвитку пухлини, складає, залежно від гістологічного варіанта, 60-80%. При пізньому зверненні 5-річна виживаність,  залежно від гістологічного варіанта та розмірів пухлини, не перевищує 30-40%.

опухоли мозга

Чим раніше у пацієнта діагностують пухлину головного мозку, тим більше у нього шансів на гарний прогноз. Найкращого результату можна досягти, коли захворювання було виявлено на 1 стадії. Неврологічні симптоми з’являються вже на 2 стадії, і виявлена пухлина головного мозку» дає вже не такі сприятливі прогнози. Тривалість життя пацієнта скорочується при діагностуванні пухлини головного мозку на 3 та 4 стадіях, коли перебіг хвороби є активним і утворення швидко зростає.

Особливістю пухлин голови є те, що їх розташування ускладнює хірургічний доступ до вогнища, якій доволі часто стає неможливим. Саме в таких випадках високу ефективність може дати променева терапія.

Класифікація пухлин за ступенем розвитку хвороби:

I ступінь — утворення, що не мають ознак злоякісності та ростуть повільно

II ступінь — повільний зріст, але новоутворення вже починає набувати злоякісності, клітини стають атипічними

III ступінь — злоякісні утворення, що швидко ростуть

IV ступінь — дуже швидкий зріст та агресивність новоутворення, проростання в сусідні відділи мозку, стискання його частин

СИМПТОМИ

Ознаки захворювання залежать від розміру новоутворення голови, стадії, розташування.

При появі перелічених нижче симптомів звертайтеся до спеціаліста, не зволікаючи часу:

  • головний біль та запаморочення
  • порушення рівноваги, хиткість при ході
  • складнощі з мовою, зором, пам’яттю
  • зміна в поведінці
  • нудота і блювота
  • епілептичні напади, психічні розлади
  • параліч, судоми
  • зміна тактильної та больової чутливості
  • зміни сприйняття

Стискання тих чи інших частин головного мозку новоутворенням дає відповідну симптоматику.

ДІАГНОСТИКА

Можливість успішного та повноцінного лікування залежить від своєчасності та адекватності діагностики.

Звернутися до лікаря хворого змушує наявність неврологічної симптоматики.

Лікар проводить первинне неврологічне обстеження пацієнта, перевіряючи на огляді чутливість, рефлекси, рухові функції кінцівок, орієнтацію в просторі.

При необхідності хворий консультується нейроофтальмологом та отоневрологом.

При підозрі на наявність пухлини мозку спеціаліст призначає спеціальні методи дослідження (КТ, МРТ для діагностики утворення ЦНС). «Золотим стандартом» у діагностиці пухлин головного мозку є МРТ з контрастним підсилюванням, що дозволяє краще за все просканувати м’які тканини, виявити локалізацію новоутворення та зробити його 3D-модель.

Далі у стаціонарі нейрохірургічного профілю хворому виконується хірургічне втручання(видалення пухлини повне чи часткове, або стереотаксична біопсія пухлини).

Остаточно діагноз підтверджується після гістологічного та имуногістохімічного дослідження пухлинної тканини.

Таким чином, діагноз виставляється поетапно: амбулаторно, за допомогою спеціальних методів дослідження та гістологічно.

У відділенні променевої терапії інституту медичної радіології та онкології проводиться променева терапія пухлин головного мозку та хіміотерапія.

Лікування пухлин головного мозку проводиться виключно за міжнародними протоколами.

ПРИКЛАД:

Внутрішньомозкова пухлина скроневої частки ліворуч.

Огляд невропатолога, оцінка неврологічного статусу.

Консультація нейроофтальмолога, отоневролога(за показаннями).

МРТ головного мозку з контрастним підсиленням.

Хірургічний етап лікування.

Патоморфологічне та імуногістохімічне заключення.

Топометрична підготовка хворого до променевої терапії.

Проведення післяопераційного курсу променевої терапії з хіміомодифікацією.

кт при опухолях мозга