Рак шийки матки і вагітність

Хвора Мельник Л.В., 1982 р/народження (37р).
Кліничний діагноз: Рак шийки матки IIа (T2aNxMo), вагітність 8-9 тижнів, кл. гр.2. ПГЗ № 288-89 (15.01.20): аденокарцинома G-III цервікального каналу.
Лікування було почато з неоадїювантного курсу хіміопроменевої терапії. З 21.01по 18.02.20р. хворої проведено курс дистанційної променевої терапії на ділянку малого тазу СД 30 Гр з радіомодіфікацією цісплатіном.
Відділення променевої терапії. Лікарі: докт. мед.наук, професор О.М. Сухіна, канд. мед. наук Е.В. Немальцова.
24.02.20.р виконано хірургічне втручання в об’ємі розширеної екстирпації матки з додатками за методом Вертгейма, біопсія чіпця.
Відділення онкологічної гінекології. Лікарі: докт. мед.наук, професор О.А. Міхановський, лікар Н.В. Федоренко.
Післяопераціїний період триває задовільно.