Трепан-біопсія та радіочастотна абляція вогнищевого утворення заочеревинного простору

Пацієнтка Ч., 59 років, страждає на метахронний рак. У 2016 році вона проходила планове обстеження з приводу артеріальної гіпертензії, під час якого було виявлене новоутворення лівої нирки. У подальшому була встановлена злоякісна природа утворення, і хворій була
виконана резекція нирки. Післяопераційний діагноз: рак лівої нирки Т1N0M0. У жовтні 2019 року на тлі менопаузи пацієнтка почала відмічати масивні кровотечі з піхви, з приводу чого була консультована гінекологом за місцем проживання та онкогінекологом. Встановлено діагноз: рак тіла матки та цервікального каналу T2NxM0. Хворій було проведено екстирпацію матки з придатками, розпочато курс ДЛТ, що триває досі.
При плановому МРТ-дослідженні 06.02.2020 було виявлене підозріле на метастаз вогнищеве утворення заочеревинного простору зліва. Утвір розташовувався по дорсолатеральній поверхні нирки, на рівні лівого її сегменту та інтимно прилягав до фасції Герота. Розмірами вогнище сягало 27х18,5х26 мм, мало нечіткі тяжисті контури. Рішенням консиліуму пацієнтці призначено виконати трепан-біопсію утворення для його гістологічної верифікації та радіочастотну абляцію.

Операція проводилась під епідуральною анестезією за коаксиальною методикою. Під ультразвуковим наведенням до утворення були позіціоновані дві коаксиальні голки, через одну з яких проводився забір матеріалу напівавтоматичною голкою для трепан-біопсії.
Наступним етапом стало введення по встановленим коаксіалам двох електродів. Після завершення їх позиціонування була встановлена голка Вереша, через яку інсуфльовано 1500 мл повітря для сепарації кишківника, що міг зазнати термічного ураження від
процедури. Радіочастотна абляція проводилась у режимі стандартної абляції протягом 10 хвилин, пухлинний осередок був нагрітий до 86°С. По завершенню абляції були видалені електроди із коагуляцією пункційного каналу, електроотсосом прибрана пневмодисекція.
Наступного дня пацієнтка виписалась у задовільному стані. Через два тижні після операції буде проведена повторна консультація з урахуванням результатів патогістологічного дослідження узятого з пухлини матеріалу, буде вирішуватись питання про подальше
лікування пацієнтки.