Спузяк Роман Михайлович

Про лікаря

Доцент кафедри радіології та радіаційної медицини ХНМУ,
лікар рентгенолог рентгендіагностичного відділення ДУ «ІМРО НАМН України ім..СП. Григор’єва»
Кандидат медичних наук, лікар вищої категорії
Стаж26 років
Рентгенологічне дослідження органів грудної та черевної порожнини, органів системи травлення, сечовидільної системи, кістяка. Рентгенологічне наведення при трансбронхіальній біопсії периферичних утворів легенів.
Щорічні курси підвищення кваліфікації (тематичне удосконалення)