Державній установі «Інститут медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» 100 років

Директор ДУ «ІМРО НАМН»,
головний редактор, професор,
доктор медичних наук

Микола Віллєнович Красносельський

Настала дуже важлива дата в житті нашої установи. Сторічний ювілей спонукає не лише згадати і вшанувати минуле, але й подивитись неупередженим поглядом на ті нові зрушення, що сталися вже в останньому десятиріччі.

Від самого початку заснування інституту було поставлено його головне завдання – вивчення та лікування онкологічних захворювань. Були визначені пріоритетні наукові напрямки, зокрема, променева діагностика та терапія, застосування хіміопрепаратів, розробка високого рівня хірургічних технологій, на кожному історичному етапі – впровадження сучасних методів діагностики та лікування.

Поступово колектив перетворився на головну установу в галузі рентгенології, радіології та онкології. На базі інституту облаштувалися навчальні кафедри, що давало можливість виховувати свої кадри. Налагоджено широкі міжнародні зв’язки щодо обміну досвідом.

Долаючи 100-річний рубіж, колектив не спиняється на досягнутому. Нині інститут дуже розширився, особливо завдяки впровадженню високотехнологічної апаратури. Сучасне радіотерапевтичне та радіодіагностичне обладнання дозволило впровадити медичні технології для діагностики та лікування онкологічних захворювань із дотриманням стандартів якості.

На високий рівень вийшла онкохірургія із застосуванням високотехнологічних мультиорганних, міні-інвазивних, мікропрецизійних, мікросудинних, реконструктивно-пластичних оперативних утручань, зокрема, методів інтервенційної радіології та їх забезпечення з боку анестезіології, інтенсивної терапії та реанімації онкохворих.

На сучасному рівні проводиться системна хіміотерапія із застосуванням ендоваскулярних, ендолімфатичних методів, гіпертермічної внутріпорожнинної терапії. Випробовуються нові хіміопрепарати для лікування онкопатології та препарати супроводу для зниження токсичних ефектів протипухлинного лікування. Розробляються нові ефективні молекулярно-генетичні та клітинні технології в онкології. Високого рівня досягли методи гемоультрафільтрації та електрохімічної детоксикації.

Набула подальшого розвитку допомога при променевій патології, та паліативна медицина. Все це допомагає пацієнтам побороти захворювання не лише виправляючи фізичні вади, але й психологічні проблеми.

Попереду нас очікують нові плани і перспективи. Передусім це створення на базі інституту сучасного центру ядерної медицини, дуже необхідного сьогодні для Слобожанщини.