Безкровна резекція печінки методом Habib

В клініці ІМР вперше в Україні виконано безкровну резекцію печінки методом Habib за допомогою мікрохвильового аблятора.

Пацієнтка Г, 43 роки, хворіє з грудня 2019 року, коли вперше помітила збільшення живота в обсязі. Звернулась до лікаря-гінеколога, при об’єктивному обстеженні виявлено пухлину яєчника. Пацієнтка звернулась до ІМР, шпиталізована з діагнозом: Neo ovarii T3cN1Mo, стадія ІІІС. При гінекологічному огляді виявлено, що весь малий таз виповненний обмежено рухомим туморозним утворенням неоднорідної консистенції.

Пацієнтці виконано лапараскопію, при якій візуалізувався описаний вище утвір діаметром 20 см, що мав білісуватий колір, гладеньку поверхню та був рухомим. Утворення було признано резектабельним, проведено серединну лапаротомію. При ревізії черевної порожнини було видалено до 3 літрів асцитичної рідини. При ревізії кишківника виявлено утворення середньої частини нисхідного відділу ободової кишки діаметром 4 см, що звужує просвіт кишковика. У печінці відзначавться щільний метастатичний утвір діаметром 4 см.

Консиліумом встановлено діагноз: Са colon descendens Т3NxM1 (mts in hepatis, omentum),. IV стадія; Neo ovarii bilateralis, Susp. метастатичного характеру. Оперативне лікування вирішено виконати за участю трьох бригад хірургів.

Хворій гострим та електрохірургічним шляхами проведено комбіновану обструктивну резекцію десцентросигмоїдного відділу ободової кишки за Гартманом із накладанням колостоми, гістеректомію І типу та оментектомію. Для виключення наявності інших метастазів у паренхімі печінки інтраопераційно застосовано ультразвукове дослідження. Проведено мобілізацію лівої частини печінки, круглої та серповидної зв’язок. Магістральні судини печінки були взяті на турнікет Румелю, після чого за допомогою апарату Covidien виконано резекцію II та III сегментів із метастатичним осередком. Резекцію виконано у межах здорових тканин за методом Habib за допомогою ультразвукового аблятора. Під ультразвуковим наведенням у паренхіму печінки послідовно вводилось три антени для мікрохвильової абляції. У ручному режимі проводилась абляція, після чого електрохірургічним методом додатково виконувалось розсічення печінкової паренхіми, після чого етап повторювався до досягнення стану резекції. Судини і протоки печінки були додатково кліповані, раньова поверхня печінки закрита її круїглою зв’язкою підшиванням останньої до Гліссонової капсули. Крововтрата при резекції печінки методом Habib склала до 10,0 мілілітрів. 

Кишковик відгороджено ПВХ плівкою, виконано туалет черевної порожнини. Рана пошарово ушита із накладанням перчатково-трубкових дренажів, а також дренажів для проведення інтраперітонеальної хіміотерапії.

Таким чином, використання мікрохвильової абляції дозволяє безпечно виконувати резекцію печінки з мінімальною крововтратою.