Жукова Маргарита Василівна

Про лікаря

Лікар гінеколог-онколог, вища категорія 2005 р.

Стаж роботи: 47 р.

Під керівництвом завідувача відділення беспосередньо займається курацією хворих з онкогінекологічною патологією, включаючи хірургічне лікування у відпопідності до встановленних норм та стандартів, протоколів обстеження та лікування.

Кожні 5 років підвищує професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у системі післядипломної освіти.