Ткаченко Григорій Іванович

Про лікаря

Висококваліфікований спеціаліст у галузі медичної радіології та онкології.
Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник. В період роботи в інституті займав посади завідуючого відділенням, вченого секретаря, заступника директора з наукової роботи.
Його основна наукова та практична діяльність спрямована на розробку сучасних променевих методів діагностики та радіонуклідного лікування онкологічних та неонкологічних захворювань щитовидної залози, легень, печінки, нирок. Результати наукових досліджень Г.І. Ткаченко неодноразово доповідалися на з’їздах та конференціях у колишньому СРСР, в Україні, на Європейських конгресах радіологів.
За час роботи в ДУ «Інституті медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» Ткаченком Г.І. опубліковано біля 200 наукових праць, у тому числі 20 за кордоном, 10 методичних рекомендацій, отримано 5 патентів на винаходи.
В теперішній час працює лікарем радіологом у відділенні ядерної медицини. Має вищу кваліфікаційну категорію з радіології.