Савченко Антоніна Степанівна

Про лікаря

З 2000 р. і по 2012 р. працювала на посаді молодшого наукового
співробітника у відділенні променевої патології, з 2013 по теперішній час
– лікар-радіолог відділення ядерної медицини ДУ «Інститут медичної
радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України ».
З 2015 по 2019 р.р. – асистент кафедри хірургічних хвороб, топографічної
анатомії та оперативної хірургії ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
З 09.19 р. – доцент кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини
ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Досягнення
У 2009 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Діагностика і терапія
серцево-судинних ускладнень променевого та комбінованого лікування
хворих на рак грудної залози», подану на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.23 — променева
діагностика, променева терапія.
Автор більше 50 наукових праць (з них 4 патенти на винахід та 2 –х
свідоцтв на корисну модель).
Направлення наукової діяльності
Профілактика, діагностика і лікування ускладнень протипухлинного
лікування у онкологічних хворих.
Застосування РФП для діагностики і лікування захворювань
щитоподібної залози, метастатичних уражень кісток.

Курси підвищення кваліфікації

Рік Курс
1991 - 1997 Навчання у Харківському державний медичний університет 1997 році за спеціальністю «Лікувальна справа»
1997 - 1998 Проходила інтернатуру за фахом «Терапія» на базі Харківської обласної студентської лікарні
2002 Спеціалізація за фахом «онкологія»
2013 Спеціалізація за фахом «радіонуклідна діагностика»