Підченко Наталія Сергіївна

Про лікаря

Молодший науковий співробітник групи ядерної медицини відділу
радіології та ендокринолог консультативної поліклініки
Має другу кваліфікаційну лікарську категорію за спеціальністю «Радіологія»
та першу за спеціальністю «Ендокринологія»
Бере участь у складанні протоколів лікування захворювань щитовидної
залози та приділяє увагу вивченню та удосконаленню методів радіонуклідної
діагностики та терапії злоякісних хвороб. Активно впроваджує сучасні
методичні підходи в повсякденній лікувально-діагностичній та
консультативній роботі.

Приймала участь у роботі з’їздів онкологів, радіологів та ендокринологів
України, країн СНГ.
Є виконавцем 2 науково-дослідних робіт інституту та відповідальним
виконавцем НДР за темою «Розробка нових технологій індивідуалізації
комплексного лікування хворих на папілярний рак щитоподібної залози з
інсулінорезистентністю».

Має 15 друкованих робіт, 1 патент на корисну модель
Загальний стаж роботи 12 років